top of page

Compassion

Er du nysgerrig på, hvad compassion er? På siden her kan du læse lidt mere om, hvad compassion er og hvordan jeg arbejder med det. 

woman.jpg

Compassion er i korte træk fokus på vores mentale sundhed. Compassion gør os i stand til at møde dagligdagens udfordringer og vanskelige følelser med en større venlighed over for os selv og andre, og den ruster os til at kunne være med disse situationer i stedet for at overinvolvere os eller brænde ud.

Vi har alle evnen til compassion. Det er et urinstinkt. Men når vi er fortravlede og optagede af dagligdagens mange gøremål, har vi en tendens til at ”glemme” det i vores relation til os selv og andre mennesker.

Compassion handler ikke om hvad vi gør, men hvordan vi gør det. Det betyder, at vi både kan sige fra, stille krav, være tydelig og give svær feed back med compassion.

neil-thomas-691303-unsplash_bred.jpg

Compassion kan trænes

For mange af os, er det naturligt at træne, hvis vi vil i bedre fysisk form. De samme betragtninger er desværre ikke helt så udbredt, når det gælder en bedre mental form. Det kræver nemlig også træning og fokus. Og compassion kan trænes.

 

Træning i compassion (TIC), er et 8 ugers dokumenteret program og kursus der træner evnen til at møde de svære og udfordrende dagligdags situationer, som alle mennesker møder, med mod, styrke, og venlig omsorg overfor sig selv og andre mennesker.

 

Den systematiske compassion træning skaber opmærksomhed om og forståelse for tanker, følelser og adfærd. Og du udvikler redskaber og færdigheder til at indgå i sundere relationer til dig selv og andre.

Hvad siger forskningen om Compassion?

Forskningen peger på, at systematisk træning af compassion reducerer stress. Derudover giver det en øget trivsel, glæde, ro, nærvær, selvomsorg, modstandskraft og social forbundethed.

Man har undersøgt compassion i organisationer og har dokumenteret, at det har indflydelse på bl.a. ens tillid og respekt for kollegaer, trygheden til at navigere i skiftende organisatoriske rammer og lysten til at tage aktivt del i optimeringen af organisationen.

 

På samme måde betyder et øget compassion niveau i organisationen, at ens engagement og gå-på-mod øges, man har et større ønske om at udvikle sig og lære nyt, og færre opsigelser.

saeed-mhmdi-130222-unsplash.jpg

Oprindelse

Inspirationen til Compassion stammer fra Tibet. Selve forskningen og dokumentationen af effekten opstod for 20 år siden i samarbejde mellem forskere fra Stanford University og meditationseksperter fra Tibet. Dalai Lama bad forskere undersøge compassion og positive kvaliteter på sindet, på samme måde, som da negative tilstande som fx stress er blevet undersøgt.

I 2009 blev de første Compassion programmer udviklet på Stanford university, med det formål vise hvordan det kunne udbredes i organisationer og i samfundet.

I 2016 udbød Aarhus Universitet Compassion Cultivation Training (CCT) programmet og efterfølgende er Træning i compassion (TIC) blevet udviklet og tilpasset danske forhold.

 

Sådan kommer du i gang

Der er flere måder at lære mere om compassion på. Jeg afholder løbende informationsmøder som du kan tilmelde dig, for at få en smagsprøve. Og jeg afholder også mit 8-ugers kursus i compassion løbende hvis du vil i gang med træningen

Og endelig er du velkommen til at kontakte mig direkte. Jeg tilbyder også skræddersyede forløb til fx en ledergruppe, afdeling, netværk eller hvad der vil passe.

 

Uanset om du vælger et kursus i compassion eller ej, så kan du starte med at sætte tempoet ned, holde pauser og stoppe op. En løve restituerer også efter en jagt. 

bottom of page